Regulamin Konkursu Prosto Ze Wsi Instagram

Regulamin konkursu Prosto Ze Wsi Instagram
11 stycznia 2019 o 07-07

1. Organizatorem Konkursu jest Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz, z siedzibą w Nowej Wsi 13, 13-220  Rybno , identyfikującą się numerem NIP 5691864319, REGON 364182068

2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz, z siedzibą w Nowej Wsi 13, 13-220  Rybno , identyfikującą się numerem NIP 5691864319, REGON 364182068 (dalej: „Fundator”).

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których
pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).

5. Konkurs trwa od 11.01.2019 od godziny 07:00 do 31.01.2019 do godziny 19:59 czasu polskiego.

6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Warunki i przebieg konkursu:

- Obsesrwuj mój profil we instagramach
- Oznaczcie 3 znajomych w komentarzu pod zdjęciem, lubiących wieś lub ze wsi
- Zostaw serduszko dla Małego Sołtysa

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

10. Nagrodą w konkursie jest koszulka "Sołtys" . Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

11. Wyniki zostaną ogłoszone 31.01.2019 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://instagram.com/prostozewsi. Wygrany uczestnik zostanie otagowany (oznaczony) w treści posta (nick z Instagramu).

12. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej (opcja direct) z adresem mailowym oraz adresem do korespondencyjnym bezpośrednio do @prostozewsi. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.

13. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.

14. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

15. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 12 powyżej.

16. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

17. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

18. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

20. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

22. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

24. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl